tinh thần thi đấu. Cũng nhờ yếu tố tinh thần mà Genoa đã chơi lănXobor Create your own Forum with Xobor